Z myślą o ekologii

W ramach programu Interreg Central Europe ENERGY@SCHOOL w ProNaturze gościła delegacja z 7 państw Europy Środkowej. Była to okazja do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.

Goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali instalację, gdzie mieli okazję przekonać się, że jest ona nowoczesna oraz ekologiczna. Podczas spaceru po obiekcie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zaprezentowane zostały m.in. centralna dyspozytornia, hala waloryzacji żużla, pomieszczenia techniczne oraz tzw. "bunkier na odpady". Goście nie kryli swojego uznania dla funkcjonowania ekoelektrociepłowni, zarówno pod względem zastosowanej technologii, jak i przebiegu samego procesu utylizacji termicznej.

Warto przypomnieć, ze głównym celem projektu Interreg Central Europe ENERGY@SCHOOL jest efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. W ramach tego programu planowana jest inwentaryzacja danych dotyczących zużycia energii w szkołach i stworzenie planu energetycznego szkół inteligentnych. Na podstawie wyników inwentaryzacji opracowane zostaną audyty energetyczne dla wybranych szkół oraz plany pre-inwestycyjne. W ramach działań pilotażowych przetestowane zostaną innowacyjne rozwiązania w Bydgoszczy. Planuje się wprowadzić system zarządzania energią w wybranych budynkach szkolnych w celu monitoringu i dostosowania zużycia energii, w tym instalację inteligentnych liczników detektorów i sprzętu do monitorowania zużycia energii w czasie rzeczywistym. Zakupiony zostanie program IT do zarządzania energią. Ponadto planowane są innowacyjne kampanie, warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości oszczędzania energii, wyznaczenie dla szkół zarządców energii tzw. junior energy guardians, opracowanie podręcznika oszczędzania energii dla szkół.

Partnerami projektu są:

 • Lider - Związek Miast Regionu Emilia Romagna (Włochy)
 • CertiMaC s.c.r.l
 • Miasto Bydgoszcz (Polska)
 • Agencja Energii Regionu Savinska Saleska i Koroska (Słowenia)
 • Miasto Karlovac (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Bolonii Wydział Chemii Przemysłowej (Włochy)
 • Miasto Szolnok (Węgry)
 • Lokalny Samorząd Miasta Ujszilvas (Węgry)
 • Miasto Stuttgart (Niemcy)
 • Miasto Klagenfurt (Austria)
 • Agencja Energii w Graz (Austria)
 • Miasto Celje (Słowenia)