Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska.

Spółka prowadzi działalności w zakresie przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania/przetwarzania, segregowania odpadów, odbierania odpadów od bezpośrednich wytwórców oraz oczyszczania Miasta.

       Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych Międzygiminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. posiada status instalacji komunalnej.

Spółka posiada następujące lokalizacje:

   Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy

   Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, który składa się z:

  • Instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy
  • Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) w Toruniu
  • Kompostowni przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją do waloryzacji żużla oraz inwestycjami towarzyszącymi (kompostownią, stacją przeładunku odpadów, sieciami energetyczną i cieplną) stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

Funkcjonowanie ZTPOK zapewnia wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwala uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną (energia zielona).

 

Pobierz w formacie PDF:

Rys historyczny MKUO ProNatura Sp. z o.o. cz. 1

Rys historyczny MKUO ProNatura Sp. z o.o. cz. 2

Rys historyczny MKUO ProNatura Sp. z o.o. cz. 3

_______________________________________________________

Zapraszamy do lektury opracowania, które pokazuje, jak wyglądała kiedyś gospodarka odpadami w mieście!

     Postanowiliśmy zebrać najważniejsze fakty i daty, tak by nie tylko odpowiedzieć na Państwa liczne pytania dotyczące historii naszej branży, ale i pokazać jak przez lata zmieniała się ta jedna z kluczowych sfer funkcjonowania miasta.

     Historia gospodarki odpadami w Bydgoszczy sięga 1672 r., kiedy to burmistrz Bydgoszczy Jakub Froszek wydał właścicielom domów polecenie oczyszczania ulic i wywozu śmieci. W 1866 r. Rada Miejska w Bydgoszczy podjęła uchwałę o powołaniu do życia zakładu, do którego zadań należało utrzymanie czystości w mieście. Te i wiele innych historycznych ciekawostek możecie przeczytać w przygotowanym przez ProNaturę opracowaniu poświęconym historii gospodarki odpadami w mieście.

    Rys historyczny stworzony został w oparciu o materiały kronikarskie – zwłaszcza te powstałe w przedsiębiorstwie usług sanitarno-porządkowych Sanipor (później Lobbe/Remondis) oraz publikację autorstwa Elżbiety Sokołowskiej pt. „15 lat Zakładu Robót Publicznych w Bydgoszczy”. Zebrane fakty zostały skondensowane i opracowane w spójnej publikacji.

  - Chcemy wzbogacić nasze działania na polu edukacji ekologicznej w ten jakże ważny wątek historyczny. Nie tak dawno przecież odrestaurowaliśmy starą śmieciarkę, która jest wyeksponowana w siedzibie firmy – mówi Konrad Mikołajski, prezes zarządu ProNatury.

Przeczytaj artykuł: ProNatura odrestaurowała historyczną śmieciarkę.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie po kolei odkrywać będziemy kolejne karty „odpadowej historii”.

POBIERZ PEŁNE OPRACOWANIE

POBIERZ SKRÓT W WERSJI PREZENTACJI