Cenniki obowiązujące w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

 

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów

  • Stawki opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. zatwierdzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

POBIERZ Stawki obowiązujące od dnia 20 lipca 2023 r. przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn. 20 lipca 2023 r. (PDF)

 

  • Cennik usług za przyjęcie odpadów nieobjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

POBIERZ Cennik obowiązujący od 1 października 2023 r. zmieniony Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 37/2023 z dnia 28 września 2023 r. (PDF)

POBIERZ Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. zmieniony Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 17/2023 z 28 kwietnia 2023 r. (PDF)

 

Worki BIG BAG

  • Cennik za odbiór z unieszkodliwieniem płatnego worka BIG BAG przez MKUO ProNatura Sp. z o.o.:

POBIERZ Cennik obowiązujący od 1 marca 2023 r. (PDF)

 

Kontenery

  • Cennik za jednorazowy odbiór i unieszkodliwienie odpadów w kontenerach przez MKUO ProNatura Sp. z o.o.:

POBIERZ Cennik obowiązujący od 1 lutego 2023 r. (PDF) 

 

ProNatural

  • Cennik nawozu organicznego ProNatural wytworzonego przez MKUO ProNatura Sp. z o.o.:

POBIERZ Cennik obowiązujący od 1 maja 2023 r. (PDF)

 

Inne:

  • Regulamin Świadczenia usług Publicznych:

POBIERZ Regulamin Świadczenia Usług Publicznych z grudnia 2016 r. (PDF)