Z myślą o ekologii

W ProNaturze  gościliśmy przedstawicieli EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Szczecinie, gdzie trwa proces budowy i przygotowania do pierwszych rozruchów. 

Warto wiedzieć, iż EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstaje na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton śmieci rocznie.EcoGenerator będzie pełnił rolę regionalnej instalacji unieszkodliwiania odpadów.Główne cele inwestycji to ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój systemu gospodarki odpadami w regionach szczecińskim, CZG-RXXI oraz siedmiu gminach regionu szczecineckiego: Kalisz Pomorski, Drawno, Bierzwnik, Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Wałcz. Projekt obejmie  obszar zamieszkały przez ponad 1,2 miliona ludzi wytwarzających rocznie ok. 400 tys. odpadów komunalnych. 

Celem spotkania było zapoznanie gości z doświadczeniami z okresu projektowania, budowy, rozruchu i pierwszego roku eksploatacji ZakładuTermicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Dyrektora Jarosław Bańkowski, Kierownik Produkcji Sylwester Krzyżanowski, Główny Technolog Wojciech Chrupała, Głowny Elektroautomatyk Jan Haak, którzy odpowiadali na pytania naszych gości.