W ramach kontynuacji kampanii edukacyjnej „dalEKOwzroczni” prowadzimy działania edukacyjne na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Wykorzystujemy do tego infrastrukturę w postaci tzw. ścieżki edukacyjnej. Dodatkowo zachęcamy placówki oświatowe do brania udziału w zajęciach edukacyjnych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

 

ZWIEDZANIE ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Naszą ofertę zajęć edukacyjnych na terenie ZTPOK w postaci zwiedzania instalacji z przewodnikiem i prezentacji multimedialnej kierujemy przede wszystkim do placówek oświatowych działających na terenie gmin objętych projektem budowy ZTPOK.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZWIEDZANIA ZTPOK:

Czas zwiedzania: ok. 1,5 h (ok. 30 min. - część teoretyczna w salce edukacyjnej, ok. 1h - zwiedzanie instalacji).

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa liczba uczestników, którzy jednocześnie mogą uczestniczyć w zajęciach NIE MOŻE przekroczyć 25 osób, a wiek uczestników zajęć NIE MOŻE  być niższy niż 7 lat (przyjmujemy wycieczki od pierwszej klasy szkoły podstawowej).

Dysponujemy parkingiem dla autobusów, zapewniamy kaski i kamizelki.

Miejsce: ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy (na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego).

Dojazd komunikacją miejską: autobus linii nr 68 (przystanek: Park Przemysłowy/Exploseum).

Zapraszamy!

W celu umówienia terminu wizyty na terenie ZTPOK lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: promocja@pronatura.bydgoszcz.pl

 

  

ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA TERENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W połowie 2019 r. w Bydgoszczy powstały nowe miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsca, które stworzono po to, by nie martwić się, co zrobić ze śmieciami, które pojawiają się w naszych domach okazjonalnie, a wymagają prawidłowego zagospodarowania. W PSZOK-u przy ul. Inwalidów 15 znajduje się również specjalna sala edukacyjna, która pozwala na edukowanie dzieci w zakresie recyklingu i proekologicznych zachowań. 

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą dlaczego odpady komunalne powstające w domach należy zbierać selektywnie, a także w jaki sposób należy segregować odpady na terenie Bydgoszczy. W trakcie lekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z poszczególnymi etapami przetwarzania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów oraz zobaczą co powstaje po procesie przetwarzania odpadów czy recyklingu tych odpadów.

Przy okazji zwiedzą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zobaczą jakie odpady problemowe można tam przywozić.

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZAJĘĆ NA TERENIE PSZOK:

Czas zajęć: ok 1 h.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników, którzy jednocześnie mogą zwiedzać PSZOK NIE MOŻE przekroczyć 25 osób, a wiek uczestników zajęć NIE MOŻE być niższy niż 7 lat (przyjmujemy wycieczki od pierwszej klasy szkoły podstawowej).

Dysponujemy parkingiem dla autobusów.

Miejsce: ul. Inwalidów 15 w Bydgoszczy.

Zapraszamy!

W celu umówienia terminu wizyty na terenie PSZOK lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: promocja@pronatura.bydgoszcz.pl