Z myślą o ekologii

Biuro Obsługi Klienta

Lokalizacja:        

ul. Wojska Polskiego 48                  

85-825 Bydgoszcz                         

(budynek Hotelu "Chemik").

Godziny pracy:

poniedziałek    7.30 - 15.30

wtorek              7.30 - 17.00

środa               7.30 - 15.30

czwartek          7.30 - 15.30

piątek               7.30 - 14.00

Infolinia: 52 522 22 88

e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Obsługiwane sektory:

  • Sektor VI : Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie
  • Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo
  • Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny

 

Pobieranie worka BIG BAG

Pobieranie worka Big Bag odbywa się przez stawienie się pobierającego w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje jeden bezpłatny Big Bag w roku na lokal mieszkalny. Worek przeznaczony jest do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontu lokalu mieszkalnego, na który został pobrany. Worek należy zgłosić do zwrotu w ciągu 30 dni licząc od dnia pobrania pod nr tel. 52 522 22 88 lub mailem klient@pronatura.bydgoszcz.pl

UWAGA - Dotyczy odbioru bezpłatnego worka BIG BAG. W przypadku budynków wielorodzinnych (kamienice, bloki) niezbędne jest posiadanie pisemnego potwierdzenia ilości osób zgłoszonych do wywozu odpadów komunalnych w danym lokalu mieszkalnym (wymiar opłat, naliczenie czynszu, oświadczenie administratora lub zarządcy budynku). W przypadku posesji jednorodzinnej, potwierdzenie ostatniej wpłaty za wywóz nieczystości.

Należy także okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

Osoba upoważniona:

BIG BAG może odebrać osoba nie zamieszkująca w lokalu, na który jest pobierany worek. W takim przypadku przed pobraniem worka należy:

  • złożyć upoważnienie zawierające następujące informacje:

- datę wystawienia upoważnienia,

- imię, nazwisko osoby upoważnionej,

- adres lokalu mieszkalnego, na które pobierany jest worek,

- imię, nazwisko, osoby upoważniającej,

- podpis upoważniającego.

  •  umowę najmu oraz rachunek potwierdzający dokonywanie opłat za wywóz nieczystości lokalu, na który pobiera się BIG BAG
  • okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

POBIERZ: Upoważnienie BIG BAG

 

Płatny worek BIG BAG

Spółka Pro Natura oferuje dla firm oraz osób fizycznych, pobierających drugi i kolejny worek w roku, BIG BAG płatny. Koszt pobrania worka to 350 zł brutto. Umowę wykonania usługi odbioru odpadów poremontowych w worku Big Bag należy podpisać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48, gdzie otrzymuje się worek. Opłatę należy dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie sektorów obsługiwanych przez spółkę Pro Natura (Sektor VI: Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie. Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo. Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny).

POBIERZ: Cennik za odbiór z unieszkodliwianiem płatnego worka BIG BAG przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. (od 1.03.2020 r.)

 

Odpady zielone

Zgodnie z uchwałą Nr XI/140/15 § 4 pkt 5 lit c w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszcz, odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”. Od 2016 miasto Bydgoszcz odstąpiło od segregowania odpadów zielonych w workach. Chęć posiadania pojemnika należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta Pro Natura, pod numerem infolinii lub w wiadomości e-mail.

Odbiór odpadów zielonych poza sezonem: ProNatura odbiera odpady zielone na podstawie obowiązującego w mieście Regulaminu, w terminie od 15.04 do 02.12 każdego roku. Odbiory odpadów zielonych w tym okresie realizowane są w ramach uiszczanych przez Mieszkańców opłat za odbiór odpadów. Informujemy, iż jeśli zaistnieje potrzeba odbioru odpadów zielonych poza ww. okresem, można to zrobić opłatnie, zgodnie z cennikiem. Wystarczy zgłosić się do BOK celem podpisania umowy i uiszczenia stosowanej opłaty.

  

Usługi kontenerowe

POBIERZ: Cennik za odbiór z unieszkodliwianiem odpadów w kontenerach KP7 przez MKUO ProNatura Sp.z o.o.

 

PRONATURAL - nawóz organiczny

Informujemy, iż ze względu na na trwającą epidemię Covid-19, sprzedaż nawozu dla klientów indywidualnych jest zawieszona. Próbki tym samym w BOK rozdawane nie będą.

Więcej...