Z myślą o ekologii

ProNatura jest właścicielem nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Na ul. Prądocińską 28 w Bydgoszczy trafiają niemal wszystkie odpady komunalne wyrzucane przez mieszkańców miasta i okolic.

Przy wjeździe na teren kompleksu odpady są ważone, kontrolowane, rejestrowane i kierowane do odpowiedniej instalacji przetwarzania. Na stacji segregacji odbywa się ich sortowanie. Odpady przeznaczone do recyklingu trafiają do zakładów zajmujących się ich powtórnym przetworzeniem.

kopce bioenerelektrownia

Od czasu uruchomienia ZTPOK kopiec biodegradowalny nie jest eksploatowany.

 

W celu zgodnego z odpowiedzialnym traktowaniem środowiska naturalnego, w ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, na terenie bydgoskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy powstała nowoczesna kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymywany jest kompost posiadający wartości nawozowe, nadający się do bardzo szerokiego wykorzystania.

W skład kompleksu wchodzi także jedyny w woj. kujawsko-pomorskim czynny mogilnik - składowisko odpadów niebezpiecznych o pojemności 30000 m3 oraz magazyn odpadów niebezpiecznych.