Z myślą o ekologii

W dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Łomnicy k/ Jeleniej Góry obyła się zorganizowana przez Izbę konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym”, której Gospodarzami Honorowymi były Spółka MPGK w Jeleniej Górze, kierowana przez pana Włodzimierza Stasiaka oraz ZGiUK z Lubania, pod kierownictwem pana Michała Turkiewicza.  O randze konferencji KIGO świadczy udział gości honorowych: Marcina Zawiły – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Jerzego Łużniaka – Zastępcy Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Mariusza Tomiczka – Zastępcy Burmistrza Miasta Lubania oraz Leszka Świątalskiego – Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia obecnych praktyk, możliwości i wyzwań wynikających ze zmian prawnych, a także przedstawienia praktycznych aspektów, związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Ponadto tematyka legislacyjna uzupełniona została o aspekty finansowe, ekonomiczne i techniczne, związane z rozwojem branży.

Na zlecenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami został zrealizowany film z konferencji KIGO, pt.: "Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach sektora samorządowego". W filmie prezentowane sągłówne tezy programowe Zarzadu KIGO na rok biężący.

Zapraszamy do obejrzenia!

Link tu:

http://bit.ly/2hCojGk