Z myślą o ekologii

7 listopada 2017 roku na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych odbyły się zaplanowane ćwiczenia ratowniczo- gaśniczo- ewakuacyjne z udziałem pracowników Spółki oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej i ratowniczo-gaśniczej w sytuacji wystąpienia zagrożenia na terenie ZTPOK, zweryfikowanie współpracy między pracownikami Spółki zaangażowanymi i wyznaczonymi do prowadzenia akcji, kontrola współdziałania między Kierującym Akcją Ratowniczą (KAR) ze strony ZTPOK a Kierującym Działaniami Ratowniczymi (KDR) ze strony Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, jak również analiza funkcjonowania sprzętu gaśniczego, urządzeń ochrony ppoż. i środków łączności.

W akcji brały udział osoby ze sztabu decyzyjnego (Zarząd Spółki/Dyrektorzy Zakładu, Kierownik Produkcji, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu), doradztwa technicznego (Z-ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu, Główny Elektroautomatyk, Główny Technolog), kierujący akcją ratowniczą (brygadzista – kierownik zmiany, - Z-ca kierownika produkcji), pracownicy zabezpieczający proces (sterowniczy DCS, suwnicowy, elektroautomatyk, wagowy, ochrona obiektu).

Zapraszamy na fotorelację:http://bit.ly/2hQEy0l