Z myślą o ekologii

 

 

 

Miło nam poinformować, że ProNatura obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia firmy. Z tej okazji pragniemy zaprezentować państwu nowy film promocyjny. Zobaczcie jak w ciągu 10 lat... pomysł zmienił się w prężnie działające przedsiębiorstwo!

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy aktem notarialnym (Repertorium A nr 9553/2007) w dniu 7 listopada 2007 r., na podstawie uchwały nr XX/257/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. Wszystkie udziały posiada Miasto Bydgoszcz.

Spółka została powołana jako samodzielny podmiot prawa handlowego, w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska. Sposób oraz szczegółowy zakres wykonywania tych zadań reguluje wojewódzki plan gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, jak również może go regulować umowa o powierzeniu zadań. Jako podstawowe zadanie Spółki określono budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pierwsza siedziba Spółki mieściła się przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. Firma oferowała nowoczesny system gospodarki odpadami oraz kompleksowe usługi w ramach utrzymania czystości. Pierwszym Prezesem Zarządu został Mieczysław Serafin. Kolejno tą funkcje sprawowali: Prezes Zarządu – Lech Głowacki w latach od 6 czerwca 2011 r. do 9 lipca 2013 r. oraz Prezes Zarządu – Konrad Mikołajski od 9 lipca 2013 r. do chwili obecnej (najdłużej na tym stanowisku w naszej 10-letniej historii). W ciągu ostatnich 10 lat, w raz z rozwojem Spółki, zatrudnienie wzrosło od kilkudziesięciu osób do ponad 250. ProNatura stała się nie tylko znaną marką, ale i dużym zakładem pracy oraz aterakcyjnym miejscem zatrudnienia dla bydgoszczan i nie tylko.

21 marca 2008 r. rozpoczęliśmy realizację przełomowej inwestycji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie unijne wyniósł: 522 571 276 PLN, w tym kwota unijnego wsparcia to 255 773 152 PLN. Wybudowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zapewniło nie tylko wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach, ale pozwoliło także uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do UE. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną, czyli tzw. zieloną energię. W ramach Projektu wybudowano także Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) w Toruniu oraz Kompostownię przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy.

- Realizacja tej inwestycji była wielkim wyzwaniem nie tylko dla ProNatury ale i dla Miasta, wszak Bydgoszcz w pewien sposób stała się wzorem dla innych miast. Budowa była rekordowa pod wieloma względami: prace budowlane wykonano w ciągu 787 dni, a w pracach betonowania płyty fundamentowej bunkra na odpady ułożono 530 ton stali zbrojeniowej i wylano 2109 m3 betonu. Prace te trwały nieprzerwanie 35 godzin!   - wspomina wiceprezes zarządu Dariusz Gręzicki, wówczas odpowiedzialny za realizację inwestycji – nadzór nad JRP (Jednostka Realizująca Projekt).

Na przestrzeni lat zmieniła się także baza lokalowa. Po przeprowadzce z ul. Kościuszki, na czas budowy ZTPOK, siedziba JRP mieściła się przy ul. Wojska Polskiego 65. Obecnie siedziba Spółki to budynek administracyjny obok ZTPOK, zlokalizowanty na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, przy ul. Ernsta Petersona 22.

ProNatura jest właścicielem nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów) przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy, gdzie przy wjeździe na teren kompleksu odpady sa ważone, kontrolowane, rejestrowane i kierowane do odpowiedniej instalacji przetwarzania. Na stacji segregacji odbywa się ich sortowanie. Odpady przeznaczone do recyklingu trafiają do zakładów zajmujących się ich powtórnym przetworzeniem. Na terenie bydgoskiego Zakładu Gospodarki Odpadami, obok dawnego wysypiska, powstała nowoczesna kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. W Toruniu wybudowano Stację Przeładunkową Odpadów, która zapewnia płynność dostaw strumienia odpadowego do ZTPOK.

- Z okazji 10-lecia firmy pragnę podziękować wszystkim naszym Klientom, Dostawcom oraz  pozostałym Partnerom za dotychczasową owocną współpracę i zaufanie jakim nas obdarzyli. Nasz sukces nie byłby możliwy bez Pracowników Pronatury, którym dziękuję za zaangażowanie, Ich kompetencje oraz entuzjazm – mówi prezes zarządu Konrad Mikołajski.

Dziesięciolecie istnienia ProNatury otwiera kolejny rozdział jej działalności, stawiając przed firmą nowe wyzwania. Liczymy jak zawsze na sugestie, uwagi i opinie z Państwa strony, które stanowią dla nas zawsze cenny drogowskaz podczas podejmowania kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu na naszym kanale YouTube TUTAJ

film zrzut

Tak dzisiaj wygląda Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy, Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy oraz Stacja Przeładunkowa Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu.

 

ProNatura „wczoraj” i „dziś”.

Galeria zdjęć

image013
image013 image013
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2013 Budowa ZTPOK rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
image001
image001 image001
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
image019
image019 image019
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
image012
image012 image012
image007
image007 image007
image005
image005 image005
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009