Jubileusz dziesięciolecia istnienia spółki ProNatura to idealny moment, żeby zaprezentować nowy film promocyjny. Zobaczcie, jak instalacje należące do firmy prezentują się z lotu ptaka. Poznajcie też historię spółki i sprawdźcie, jak w ciągu dekady pomysł zmienił się w prężnie działające przedsiębiorstwo.

 

Tak się zaczęło

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy aktem notarialnym (Repertorium A nr 9553/2007) w dniu 7 listopada 2007 roku, na podstawie uchwały nr XX/257/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 roku w sprawie utworzenia spółki pod firmą Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. Do teraz wszystkie udziały posiada Miasto Bydgoszcz.
Spółka została powołana jako samodzielny podmiot prawa handlowego, w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska. Jako podstawowe zadanie spółki określono budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Pierwsza siedziba Spółki mieściła się przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. Pierwszym Prezesem Zarządu został Mieczysław Serafin, a następnie kolejno tą funkcje sprawowali Lech Głowacki (w latach od 6 czerwca 2011 r. do 9 lipca 2013 r.) oraz najdłużej na tym stanowisku w historii firmy - Konrad Mikołajski (od 9 lipca 2013 r. do chwili obecnej). Wraz z rozwojem Spółki zatrudnienie wzrosło od kilkudziesięciu do ponad 250 osób. W ciągu 10 lat ProNatura stała nie tylko znaną marką, ale i dużym zakładem pracy oraz atrakcyjnym miejscem zatrudnienia dla bydgoszczan i nie tylko.

Powstanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

21 marca 2008 roku rozpoczęliśmy realizację przełomowej dla gospodarki odpadami w regionie inwestycji – budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie unijne wyniósł: 522 571 276 zł (w tym kwota unijnego wsparcia to 255 773 152 zł). Wybudowanie ekoelektrociepłowni zapewniło nie tylko wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach, ale pozwoliło także uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się z zobowiązań, wynikających z akcesji Polski do Unii Europejskiej. ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska, odzyskująca energię cieplną i elektryczną. W ramach Projektu wybudowano także Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) w Toruniu oraz Kompostownię przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy.
- Realizacja tej inwestycji była wielkim wyzwaniem nie tylko dla ProNatury, ale i dla Bydgoszczy, bo staliśmy się wzorem dla innych miast. Budowa była rekordowa pod wieloma względami: prace budowlane wykonano w ciągu 787 dni, a podczas betonowania płyty fundamentowej bunkra na odpady ułożono 530 ton stali zbrojeniowej i wylano 2109 m3 betonu. Prace te trwały nieprzerwanie 35 godzin  - wspomina wiceprezes zarządu Dariusz Gręzicki, wówczas odpowiedzialny za realizację inwestycji – nadzór nad Jednostką Realizującą Projekt.

ProNatura to nie tylko ZTPOK

ProNatura jest właścicielem nowoczesnego Zakładu Gospodarki Odpadami. Na ulicę Prądocińską 28 w Bydgoszczy trafiają niemal wszystkie odpady komunalne wyrzucane przez mieszkańców miasta i okolic.
Przy wjeździe na teren kompleksu odpady są ważone, kontrolowane, rejestrowane i kierowane do odpowiedniej instalacji przetwarzania, a miejscem ich sortowania jest Stacja Segregacji Odpadów, która została oddana do użytkowania w lipcu 2003 roku. Pojemność SSO wynosi 120 tys. ton. Sortowane jest tam szkło, chemia gospodarcza, makulatura (karton, gazeta), tworzywa sztuczne (butelki PET, folie bezbarwne i mix), metale (żelazne i nieżelazne). Odpady przeznaczone do recyklingu trafiają do zakładów zajmujących się ich powtórnym przetworzeniem.
W ramach projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, na terenie bydgoskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy powstała nowoczesna kompostownia kontenerowa na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. Maksymalna wydajność instalacji, której zasięg obejmuje subregion bydgoski, wynosi 4 tys. Mg/rok. Pierwsze próby jej działania rozpoczęto w  lipcu 2015 roku, wykorzystując technologię  fazy kompostowania intensywnego (początkowa) - zwaną także wysokotemperaturową oraz fazy dojrzewania kompostu - nazywanej  kompostowaniem mezofilowym. W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymywany jest kompost posiadający wartości nawozowe, nadający się do bardzo szerokiego wykorzystania.
W skład kompleksu wchodzi także jedyny w woj. kujawsko-pomorskim czynny mogilnik, który złożony jest ze składowiska odpadów niebezpiecznych (o pojemności 30000 m3, szerokości eksploatacyjnej komory 9 m, długości 30 m i wysokości 7m i pojemności eksploatacyjnej mogilnika 21 420 m3) oraz balast (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 5 ha, pojemności 1 050 000,00 m3 , ilości odpadów do złożenia 180 tys. Mg/rok, wysokość niecki 15 m, głębokość niecki  4 m).

Dziesięciolecie istnienia ProNatury otwiera kolejny rozdział jej działalności, stawiając przed firmą nowe wyzwania

- Z okazji dziesięciolecia firmy pragnę podziękować wszystkim naszym klientom, dostawcom oraz  pozostałym partnerom za dotychczasową owocną współpracę i zaufanie, jakim nas obdarzyli. Nasz sukces nie byłby możliwy bez pracowników Pronatury, którym dziękuję za zaangażowanie, ich kompetencje oraz entuzjazm – mówi Konrad Mikołajski, prezes zarządu bydgoskiej spółki.
Liczymy jak zawsze na sugestie, uwagi i opinie z Państwa strony, które stanowią dla nas zawsze cenny drogowskaz podczas podejmowania kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem spółki.

Zobaczcie najnowszy film promocyjny ProNatury

Tak dzisiaj wygląda Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Ernsta Petersona w Bydgoszczy, Zakład Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy oraz Stacja Przeładunkowa Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu na naszym kanale YouTube TUTAJ

 

ProNatura „wczoraj” i „dziś”

Galeria zdjęć

image013
image013 image013
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2013 Budowa ZTPOK rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
Budowa ZTPOK – ...
Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013 Budowa ZTPOK – wylewanie płyty fundamentalnej rok 2013
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
image001
image001 image001
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
image019
image019 image019
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
image012
image012 image012
image007
image007 image007
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
Budowa ZTPOK ro...
Budowa ZTPOK rok 2015 Budowa ZTPOK rok 2015
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009
ProNatura ul. P...
ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009 ProNatura ul. Prądocińska 28 rok 2009