Informujemy, iż ze względu na na trwającą epidemię Covid-19, sprzedaż nawozu dla klientów indywidualnych jest zawieszona. Próbki tym samym w BOK rozdawane nie będą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu „Pronaturalu” na „na wagę”.

Zakupu nawozu organicznego „Pronatural” można dokonać w Zakładzie Gospodarki Odpadami, który mieści się przy ulicy Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. Waga czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 21.30, w soboty od 6.30 do 13.30. Płatność tylko gotówką!

Koszt załadunku jest po stronie MKUO ProNatura. Transport - po stronie nabywcy.

Cennik nawozu organicznego „Pronatural” jest już dostępny na naszej stronie (http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/home/cennik)

Przypominamy, że nawóz organiczny ProNatural został oficjalnie dopuszczony do obrotu decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia. Kompost zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe dla roślin NPK, czyli azot, fosfor i potas w postaci przyswajalnej przez rośliny. Może być stosowany w uprawach rolniczych roślin polowych na wszystkich glebach i w rekultywacji gleb zdegradowanych. Jest łatwo przyswajalny, cechuje go wysoka koncentracja składników pokarmowych i nadaje się do wiosennego nawożenia. Należy go wymieszać z ziemią i z powodzeniem można użyć nawet w ramach gospodarstwa domowego.

W rolniczych uprawach polowych stosować przedsiewnie i pożniwnie pod zboża, kukurydzę, okopowe, rzepak, rośliny pastewne, rośliny przemysłowe i inne. W dawce 20 t/ha rocznie. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Do celów rekultywacji jednorazowo można zastosować do 40 t/ha i do 20 t/ha w kolejnych latach. Stosować w dowolnym terminie w zależności od organizacji prac polowych. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola i wymieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych.

Nawóz może być stosowany od 1 marca do 30 listopada. Nie należy stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych oraz podczas deszczu. Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkiem ochrony roślin. Nawóz powinien być przechowywany w miejscu przewiewnym, w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami odpadowymi.