Wszystkie aktualności i niezbędne informacje dotyczące bydgoskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdą Państwo pod adresem:

https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/pszok/