Zarząd:

Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

Jarosław Bańkowski - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Piotr Tomaszewski - Przewodniczący

Andrzej Kaliski - Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Ogrodowicz - Członek

Edyta Wiwatowska - Członek