Uczestnicy XIV Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą zwiedzili ZTPOK. „Zarządzanie wiedzą – teoria i praktyka” – pod tym hasłem odbyła się tegoroczna konferencja, podczas której uczestnicy spotkali się w IDEA Centrum Biznesu, by rozmawiać m.in. o specyfice funkcjonowania podmiotów działających na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pokazaliśmy „na żywo” jak działa Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

PSZW to przedstawiciele 26 wyższych uczelni z całej Polski, pracownicy urzędów i przedsiębiorstw. Celem statutowym PSZW jest wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie osiągnięć z zakresu organizacyjnych, prawnych i naukowych podstaw tworzenia, przetwarzania wiedzy a w szczególności: popieranie badań naukowych we wszystkich dziedzinach uczestniczących w procesach zarządzania wiedzą z uwzględnieniem metod i środków informatyki; wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych w zakresie systemów zarządzania wiedzą; integrowanie środowisk nauki i praktyki dla rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy. PSZW działa od 2003 r. Prezesem jest prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.