Wiosna to jak co roku okres siewny w ogrodzie. Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom mamy do zaoferowania nawóz organiczny.

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48 dostępny jest  „Pronatural” - produkt z kompostowni ProNatury. Każdy odwiedzający nasz punkt może odebrać jednorazowo 10 kilogramowy worek „Pronaturalu”.  Nawóz ten został oficjalnie dopuszczony do obrotu decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 stycznia. Kompost zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe dla roślin NPK, czyli azot, fosfor i potas w postaci przyswajalnej przez rośliny. Może być stosowany w uprawach rolniczych roślin polowych na wszystkich glebach i w rekultywacji gleb zdegradowanych. Jest łatwo przyswajalny, cechuje go wysoka koncentracja składników pokarmowych i nadaje się do wiosennego nawożenia. Należy go wymieszać z ziemią i z powodzeniem można użyć nawet w ramach gospodarstwa domowego.

Dawkowanie, sposób i terminy stosowania:

W rolniczych uprawach polowych stosować przedsiewnie i pożniwnie pod zboża, kukurydzę, okopowe, rzepak, rośliny pastewne, rośliny przemysłowe i inne. W dawce 20 t/ha rocznie. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

Do celów rekultywacji jednorazowo można zastosować do 40 t/ha i do 20 t/ha w kolejnych latach. Stosować w dowolnym terminie w zależności od organizacji prac polowych. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola i wymieszać z glebą za pomocą narzędzi uprawowych.

Nawóz może być stosowany od 1 marca do 30 listopada. Nie należy stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych oraz podczas deszczu. Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkiem ochrony roślin. Nawóz powinien być przechowywany w miejscu przewiewnym, w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed przemywaniem wodami odpadowymi.

Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny, takich jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w przypadku dostania się do oczu przemyć obficie ciepła wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.