Coraz bliżej realizacji jednej z największych inwestycji w Bydgoszczy i regionie. Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która wybuduje zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Coraz bliżej realizacji jednej z największych inwestycji w Bydgoszczy i regionie. Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która wybuduje zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Inwestor – miejska spółka ProNatura ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wartej ponad 600 mln złotych.

4 sierpnia 2011 roku ogłoszony został przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Oznacza to, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt spalarni , budowę zakładu wraz z sieciami ciepłowniczymi i energetycznymi oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na rozpoczęcie prac. – Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w marcu 2011 roku, to kolejny duży krok w realizacji inwestycji.– mówi Lech Głowacki, prezes ProNatury. Termin składania ofert mija 15 września 2011 roku.

Spalarnia powstanie na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pod koniec 2014 roku zacznie przyjmować pierwsze tony śmieci.  Rocznie utylizować będzie około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. – Spalarnia rozwiąże nie tylko problem składowania śmieci, ale będzie również źródłem zielonej energii. W procesie utylizacji wyprodukowany zostanie prąd, który w pełni zabezpieczy potrzeby inwestorów z Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Instalacja rocznie produkować będzie także spore ilości ciepła, w ponad 90% odpowiadając zapotrzebowaniu Bydgoszczy poza okresem grzewczym – wyjaśnia Głowacki.

W ramach projektu w Bydgoszczy wybudowana zostanie również kompostownia na odpady biodegradowalne, a w Toruniu stacja przeładunkowa. Budowie towarzyszyć będzie proekologiczna kampania informacyjna i edukacyjna  dotycząca właściwego postępowania z odpadami i zachęcająca do ich segregacji. Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu oraz okoliczne gminy będą miały wspólny system gospodar­ki odpadami zgodny z surowymi wymogami Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 509 mln złotych netto. 339.600.000 zł netto na jego realizację pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Ponadto preferencyjnej pożyczki w kwocie 158.800.000 złotych netto udzieli Inwestorowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Około 10 mln złotych netto wyniesie wkład własny ProNatury.