28 lipca 2011 roku w siedzibie Spólki ProNatura podpisana została umowa na tzw. Inżyniera kontraktu w ramach projektu budowy spalarni.

Spółka ProNatura podpisała umowę z wyłonionym w ramach przetargu wykonawcą na usługi tzw. Inżyniera kontraktu. Po umowie na pomoc techniczną to w ostatnich dniach kolejny krok w reakizacji inwestycji wartej ponad 600 mln złotych.

Nad prawidłową budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odapadów Komunalnych czuwać będzie konsorcjum firm Eko-Inwest S.A., Mazur-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych oraz COWI Polska Sp. z o.o.. To wynik podpisanej 28 lipca 2011 roku umowy  ze Spółką ProNatura na świadczenie usług tzw. Inżyniera Kontraktu.  Zespół ekspertów, działając w imieniu Inwestora będzie dbał, aby zawarty przyszły kontrakt na budowę spalarni pomiędzy ProNaturą a Generalnym Wykonawcą był realizowany  zgodnie z wymaganiami technicznymi i prawnymi na budowie. Ponadto specjaliści będą nadzorowali  zgodność przebiegu prac budowlanych z terminarzem.

Spalarnia w Bydgoszczy jest jednym z kilku tego typu projektów realizowanych w kraju. Dzięki inwestycji pod koniec 2014 roku Bydgoszcz i Torun będą miały nowoczesny system gospodarki odpadami zgodny z surowymi wymogami Unii Europesjkiej. Śmieci zamiast trafiać na wysypisko, zostaną zamienione w prąd i ciepło.