W dniu 30 września 2010 r. spółka ProNatura ogłosiła przetarg na świadczenie usługi Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt
pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".

W dniu 30 września 2010 r. spółka ProNatura ogłosiła przetarg na świadczenie usługi Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego".

Treść ogłoszenia a także dokumenty przetargowe można znaleźć tutaj. To kolejny krok do realizacji inwestycji, która ma rozwiązać problem gospodarki odpadami. Bydgoska spalarnia powstaje jako projekt komunalny, który korzystać będzie z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to łącznie 600 mln PLN, z czego 360 mln dołoży Unia Europejska. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2014 rok.