W przededniu Święta Edukacji Narodowej (13.10.2010) miejska spółka ProNatura uhonorowała tytułami "Eko szkół" 10 placówek oświatowych z Bydgoszczy.

W przededniu Święta Edukacji Narodowej (13.10.2010) miejska spółka ProNatura uhonorowała tytułami "Eko szkół" 10 placówek oświatowych z Bydgoszczy.

 

Tytuły przyznane zostały za współpracę na rzecz ochrony środowiska, czynny udział w segregacji surowców wtórnych oraz zaangażowanie w edukację ekologiczną. - Daleko nam w mądrym wyrzucaniu śmieci do mieszkańców choćby Niemiec czy Szwecji. Selektywna zbiórka w naszych domach, firmach, szkołach nadal nie jest prowadzona w sposób zadawalający i na poziomie europejskim - mówi Mieczysław Serafin, prezes ProNatury. - Przyznane wyróżnienia mają zachęcać młodych mieszkanców naszego miasta do wyrzucania butelek plastikowych, papieru lub puszek po napojach do odpowiednich pojemników lub worków i promować wśród młodzieży potrzebę ochrony srodowiska - wyjaśnia.

Szczególne wyróżnienie „Super Eko-szkoła 2010”  otrzymała w tym roku Szkoła Podstawowa nr 58 z Bydgoszczy, m. in. za szczególne zaangażowanie w program edukacji ekologicznej i aktywne uczestnictwo we wrześniowym happeningu z okazji Akcji Sprzątania Świata. W nagrodę placówka otrzymała 19 kompletów strojów sportowych. - Cieszymy się z nagrody, ale jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że nasi uczniowie uczestnicząc w projekcie "Eko szkoła" dowaidują się nierzadko w praktyce, jak chronić środowisko - mówi Ewa Żmijewska, dyrektor SP 58 w Bydgoszczy.

 

"Eko - szkoła" to program współpracy ProNatury z bydgoskimi placówkami oświatowymi, którym Spółka dostarcza materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Organizuje również wycieczki do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów, powiązane z wykładami na temat mądrego wyrzucania nieczytsości i zagrożeniach wynikających z zaśmiecania środowiska. Podczas eko-lekcji  w przystępny sposób wykładowcy uświadamiają uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym, bateriami czy środkami chemicznymi.  Jednocześnie przedstawiają możliwości  ponownego wykorzystania wielu surowców.

Laureci programu "Eko szkoła 2010":

  1. SP nr 58 – „Super Eko – szkoła 2010”
  2. ZS Gastronomicznych
  3. SP nr 2
  4. SP nr 65
  5. SOSW nr 3
  6. Przedszkole nr 34
  7. ZS nr 16
  8. ZS nr 6
  9. ZS Medycznych
  10. Przedszkole nr 28