Prezydenci Bydgoszczy i Torunia  wystosowali do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego list, w którym zapewniają o zgodzie miast na budowę spalarni odpadów i uzyskanie 300 mln złotych dotacji.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Torunia Michał Zaleski wystosowali do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego list, w którym zapewniają o zgodzie obu miast na budowę spalarni odpadów i pozyskaniu ponad 300 mln złotych na inwestycję.

3 lutego 2011 roku Prezydenci obu największych miast regionu zajęli wspólne stanowisko w sprawie projektu budowy spalarni dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej. W liście skierowanym do Andrzeja Zdziebło, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozowju Regionalnego wskazują na niezmienną wolę do realizacji inwestycji.

- W imieniu Miast Bydgoszczy  i Torunia potwierdzamy, że przedmiotowy Projekt będzie realizowany zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, złożonego przez beneficjenta Projektu Spółkę ProNatura. - piszą Prezydenci. - Oficjalne stanowisko Bydgoszczy i Torunia w tej sprawie potwierdza już bowiem fakt, że dnia 24 września 2008 r. na mocy Uchwały Nr XXXVI/509/08 Rada Miasta Bydgoszczy, a dnia 2 października 2008 r. na mocy Uchwały Nr 395/08 Rada Miasta Torunia, wyraziły zgodę na podjęcie działań zmierzających do przygotowania wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów. (...)  Ostateczny wyraz woli budowy spalarni został usankcjonowany w Porozumieniu międzygminnym, które Prezydenci Bydgoszczy i Torunia podpisali dnia 29 października 2009 r. na mocy Uchwały Nr LIV/833/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009 r. oraz Uchwały Nr 675/09 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2009 r.- wyjaśniają w liście włodarze miast.

List potwierdza również pozycję Spółki ProNatura w gronie krajowych liderów wśród inwestorów ubiegajacych się o dofinansowania na 12 tego typu projektów.

- Z satysfakcją przyjmujemy informację Pana Ministra, że Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”  jest jednym z dwóch w Polsce, które wiodą w rywalizacji o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wynik ten jest rezultatem kilkuletniego, ogromnego zaangażowania i determinacji środowiska Bydgoszczy i Torunia w procedury przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie - czytamy w liście.

Bydgoszcz ma szansę na uzyskanie ponad 300 mln złotych dofinansowania z Unii Eurpoejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.