Ambasador Danii, jednego z najbardziej świadomych ekologicznie krajów Europy, odwiedził Bydgoszcz. O doświadczeniach z zakresu gospodarki odpadami i energetyki rozmawiał m.in. z przedstawicielami Spółki ProNatura.

Ambasador Danii, jednego z najbardziej świadomych ekologicznie krajów Europy, odwiedził Bydgoszcz. O doświadczeniach z zakresu gospodarki odpadami i energetyki rozmawiał m.in. z przedstawicielami Spółki ProNatura.

W poniedziałek 31 stycznia 2011 roku dwudniową oficjalną wizytę w Bydgoszczy rozpoczął Abasador Królestwa Danii – Jego Ekscelencja Thomas Østrup Møller. Pierwszym punktem pobytu było spotkanie z przedstawicielami Spółki miejskiej ProNatura.

- Dania dysponuje bogatym doświadczeniem i know how w dziedzinie gospodarki odpadami oraz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Chcemy czerpać z tego doświadczenia. To cenne rozmowy – mówi Mieczysław Serafin, Prezes ProNatury.

- Poznałem wdrażane rozwiązania w Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami i mogę powiedzieć, że idziecie w dobrym kierunku. Macie już sortownię odpadów, kopiec bioenergetyczny, z którego odzyskiwany gaz zamieniany jest na prąd i prowadzicie działania promujące selektywną zbiórkę odpadów. Wiem że niebawem powstanie kompostownia, a całość systemu uzupełni spalarnia, która odpady zamieni w energię – powiedział po spotkaniu z przedstawicielami Spółki Ambasador.

Dania posiada 40 instalacji, w których rocznie termicznemu przetwarzaniu poddanych jest ponad 65% odpadów.  Duńczycy, pozbawieni paliw kopalnych, postawili na ekologię. - Pierwsza spalarnia powstała u nas już w 1903 roku. Obecnie istniejące określa się mianem III generacji, spełniają bardzo restrykcyjne poziomy emisji. Dlatego możliwa jest ich budowa nawet w sercu miasta – wyjaśnia Thomas Østrup Møller.

Podczas wizyty w ProNaturze Ambasador podkreślił również jak ważne jest by sektor odpadów był zarządzany przez instytucje publiczne. - W Danii ta dziedzina gospodarki jest w pełni skomunalizowana, podobnie jak w wielu krajach Europy. Odpady i drzemiąca w nich energia w rękach publicznych to z jednej strony impuls do rozwoju a z drugiej  bezpieczeństwo mieszkańców, choćby pod względem wielkości cen za prąd czy odbiór śmieci. To także możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez samorządy na sfinansowanie zadań własnych w tym zakresie – dodał.

Wizyta  Ambasadora w Spółce ProNatura i Bydgoszczy to także element współpracy Polski i Danii w ramach nadchodzącej prezydencji Trio w radzie Unii Europejskiej. Ambasada Danii wspólnie  z Duńską Agnecją Energii, polskim Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz wybranymi przedsiębiorstwami w kraju przeprowadza kampanie  – Danish Sustainable Living – przygotowującą do realizacji wypracowanych w trakcie prezydencji celów środowiskowo-energetycznych. - Chcemy wspierać dobre rozwiązania, a takim jest realizowany model w Bydgoszczy. Rozwiążecie problem rosnących składowisk śmieci przez recykling oraz wykorzystanie odpadów w kompostowni i spalarni. Mam nadzieje, że nasza współpraca pozwoli na transfer wiedzy i umiejętności, które mają być wsparciem dla Bydgoszczy i innych polskich podmiotów w budowaniu optymalnych ekologicznie i  technologicznie rozwiązań – mówił Ambasador podczas spotkania z dziennikarzami.

Spotkanie w ProNaturze odbyło  się z inicjatywy Ambasady Danii. - Byłem mile zaskoczony kiedy odebrałem telefon z pytaniem o możliwość  zaprezentowania projektu budowy spalarni Jego Ekscelencji – zdradził Janusz Bordewicz, Wiceprezes Spółki. - Przedstawiliśmy wszystkie założenia. Nie były mu obce, bo nie ma co ukrywać,  system bydgoski oparty jest na wzorcach skandynawskich. Uczymy się od najlepszych. Mamy spore pole i możliwości do współpracy. Pan Ambasador zapewnił również o wsparciu w ramach działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do społeczeństwa. Takie działania na pewno wspólnie podejmiemy.