Budowa spalarni  rozwiąże nie tylko problem składowania odpadów. Korzyści z inwestycji odczują również mieszkańcy miasta, a przede wszytskim ich portfele.

Budowa spalarni  rozwiąże nie tylko problem składowania odpadów. Korzyści z inwestycji odczują również mieszkańcy miasta, a przede wszytskim ich portfele.

Ekologia nie zawsze idzie w parze z ekonomią. Jednak projekt bydgoskiej spalarni odpadów łaczy korzyści dla środowiska z tymi finansowymi. Inwestycja staje się rentowna przy 330 mln złotych dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko i preferencyjnej pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom możliwe jest wybudowanie spalarni, której funkcjonowanie umożliwi zmniejszenie rachunków za odbiór odpadów oraz pozwoli na uniknięcie kar nakładanych przez Komisję Europejską. Przełoży się także na osiągane w kolejnych latach zyski.

rok

2015

2020

2025

203

2035

2040

zysk

(zł)

18 679 021

18 136 831

18 386 018

    18 087 303   

3 271 428

3 581 428

źródło: Studium Wykonalności

Wyliczenia  te potwierdzają współfinansujące projekt instytucje: Komisja Europejska i NFOŚiGW.

Spalarnia ma być jedynie uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami, jego dopełniającym, ostatnim ogniwem. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej należy rozwijać wykorzystanie odpadów biodegradowalnych jak i tych surowców nadających się do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu na odpowiednim poziomie. W tym celu w ramach Kompleksu Utylizacji Odpadów na ul. Prądocinskiej funkcjonuje sortownia, , instalacja do mechaniczno-bilogicznego przetwarzania odpadów „BIOENER” i wybudowana zostanie pierwsza w mieście kompostownia. Elementy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów nie rozwiązują jednak w pełni problemu składowania śmieci. Dlatego ProNatura buduje spalarnię  i zachęca mieszkańców do selektywnej zbiorki  odpadów w swoich domach i miejscach pracy poprzez kampanie edukacyjne oraz bezpłatny odbiór posegregowanych śmieci.