stopka unijna

Działania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” postępują zgodnie z planem.

W ramach prac związanych z realizacją Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń” powstają kolejne zespoły stalowych konstrukcji wsporczych, które stanowią elementy mocowania wyposażenia technologicznego. Trwa również montaż konstrukcji komunikacyjnych i zabezpieczających (podesty, schody, barierki). Po instalacji przesypów przenośnikowych montowane są separatory NIR. W sierpniu zamontowano kaskadę separatorów do segregowania tworzyw i papieru oraz separatory metali żelaznych i nieżelaznych. Montowane separatory opto-pneumatyczne bazują na multifunkcjonalnym systemie, przeznaczonym do sortowania odpadów w celach odzysku szerokiej gamy materiałów z różnych strumieni. Zainstalowane w separatorach czujniki spektometryczne bliskiej podczerwieni (NIR) i światła widzialnego (VIS) mierzą charakterystyczne spektra z bardzo wysoką optyczną rozdzielczością. Czujniki światła widzialnego rozpoznają materiał na podstawie jego właściwości kolorystycznych. Obydwa typy czujników, w zależności od potrzeb, mogą być kombinowane ze sobą. System może zostać szybko skonfigurowany do oczekiwanych zadań poprzez wybór różnych programów sortowania.

Zamontowano już większość kabin sortowniczych, które zostały wyposażone w niezależny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. W centralach wentylacyjnych zamontowano wentylatory nawiewne i wyciągowe, filtry powietrza, nagrzewnice elektryczne, chłodnice, wymienniki krzyżowe odzysku ciepła i chłodu, agregaty ziębnicze oraz automatykę sterującą instalacją wentylacji, ogrzewania i chłodzenia zamontowaną w każdej z kabin oraz systemem monitoringu parametrów pracy.

Na zewnątrz hali kontynuowano prace związane z uzbrajaniem przesypów w automatycznej stacji załadunku kontenerów, które odbierać będą frakcję drobną, frakcję zanieczyszczeń oraz pozostałości po procesie sortowania (balast).

W kolejnych etapach prac przewidziano m.in. instalację rozrywarki worków, która za pośrednictwem przenośnika kanałowego zapewni możliwość kierowania odpadów bezpośrednio na linię sortowniczą. Zaplanowano także montaż automatycznej kanałowej prasy belującej z perforatorem oraz kolejnych separatorów papieru i  kabiny doczyszczania papieru. We wrześniu rozpoczną się prace związane z budową przenośnika łączącego starą halę SSO z nową.

 DSC 0317 2