stopka unijna

Trwają prace na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

W ramach prac związanych z realizacją Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń” we wrześniu powstały kolejne zespoły stalowych konstrukcji wsporczych, stanowiące elementy mocowania wyposażenia technologicznego. Zakończono już instalację kompletu separatorów NIR i innych kluczowych dla funkcjonowania linii urządzeń, m.in. rozrywarki i kompletu sit. Zakończono także prace wykończeniowe we wszystkich zamontowanych kabinach sortowniczych oraz montaż ok. 80% przenośników i przesypów. Zamontowano automatyczną kanałową prasę belującą z perforatorem. Prasa będzie pracować w układzie sterowania automatycznego i ręcznego. Jest wyposażona w perforator butelek PET i HDPE, usytuowany nad lejem zasypowym belownicy w sposób umożliwiający pracę  prasy także bez używania perforatora. Na zewnątrz hali kontynuowano prace wykończeniowe w automatycznej stacji załadunku kontenerów, które odbierać będą frakcję drobną, frakcję zanieczyszczeń oraz pozostałości po procesie sortowania (balast). Zakończył się montaż ciągu przenośników łączącego starą halę z nową. Kolejny etap prac przewiduje montaż przesypów, zadaszeń i osłon nad przenośnikami oraz przystosowanie do współpracy z przenośnikiem urządzeń technologicznych w hali istniejącej. W ramach prac modernizacyjnych przenośnik bunkrowy w starej hali doposażony zostanie w klapę z napędem do opróżniania bunkra/zasobnika. W układzie zasilania i sterowania dodana zostanie funkcja rewersyjności. W kolejnych tygodniach, po zakończeniu montażu linii sortowania, podłączeniu instalacji zasilania lokalnego z szaf technologicznych w hali oraz systemów sterowania, kontroli i wizualizacji dla linii technologicznej nastąpi uruchomienie i rozruch kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów.

DJI 0749

DJI 0746