stopka unijna

Działania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” postępują zgodnie z planem.

W ramach prac związanych z realizacją Zadania nr 1 zakończono budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in. dwukondygnacyjnym budynkiem socjalno-techniczno-administracyjnym, kompleksem wiat magazynowych, stacją automatycznego załadunku balastu i zbiornikiem zamkniętym do celów ppoż. Przebudowano także istniejącą stację transformatorową i wybudowano nową, dedykowaną dla instalacji. Wybudowano place i drogi wewnętrzne. Zrealizowano montaż instalacji sieci wewnętrznych i zewnętrznych (wentylacji, wodociągowo-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teleinformatycznych, technologicznych i  ochrony przeciwpożarowej). Zakres budowy i rozbudowy zakładu objął również prace budowlane w istniejących elementach infrastruktury w celu dostosowania ich do warunków zmienionych przez projektowane obiekty. W ramach ostatnich prac wykończeniowych wykonano prace zieleniarskie wokół hali. Zakończono niezbędne obróbki blacharskie  żelbetowego buforu oddzielającego strefy pożarowe przy przenośniku, który połączy obydwie hale. Wykończono również stację zaworów kontrolno-alarmowych przylegającą bezpośrednio do hali.

30 czerwca 2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót objętych Umową. Po kontroli Komendanta Miejskiego PSP i uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej ochrony p.poż (17 lipca 2023 r.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 19 lipca 2023 r. Decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie hali. 

W lipcu wewnątrz hali kontynuowano montaż kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów (Zadanie nr 2 w ramach Projektu). W toku prac powstają m.in. stalowe konstrukcje wsporcze, które stanowią elementy mocowania pozostałego wyposażenia technologicznego. Trwa montaż konstrukcji komunikacyjnych (podesty, schody) i kabin sortowniczych. Kontynuowane są prace związane z konfiguracją sita bębnowego i sit kaskadowych, przenośników taśmowych, komór separacyjnych, separatorów opto-pneumatycznych, separatorów metali oraz separatorów balistycznych. Trwa przygotowanie do montażu stacji kompresorów.

 DSC 0267