Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z o.o. organizuje konkurs polegający na przygotowaniu przedmiotu z odpadów nadających się do recyklingu, czyli zużytych butelek, puszek, kartonów itp. Do wygrania są urządzenia multimedialnie, takie jak tablety i przenośne głośniki!

O nagrody powalczyć mogą wszyscy uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych działających na terenie miasta Bydgoszczy. Wystarczy, że w ramach szkolnych zajęć lub wolnego czasu w domu wykonają np. robota z puszek, samochód z kartonu i plastiku czy cokolwiek innego, co przyjdzie im do głowy.

W ramach konkursu ocenie podlegać będą wszystkie zdjęcia prac nadesłane pocztą elektroniczną na adres: konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS ODPADY oraz materiały dostarczone bezpośrednio do siedziby Wykonawcy (Grupa Enjoy Media) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 512 951 051). Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę, a w jego imieniu może to zrobić Przedstawiciel ustawowy dziecka lub Przedstawiciel placówki. Prace przyjmujemy do 19 czerwca br.

Celami konkursu są m.in nauka ponownego wykorzystywania niepotrzebnych przedmiotów, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz poszerzanie wiedzy z zakresu segregacji odpadów.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Do pobrania (pliki PDF):

1. Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszenia

Plakat konkursu dla klas IV VIII