Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z o.o. organizuje konkurs polegający na przygotowaniu przedmiotu z odpadów nadających się do recyklingu, czyli zużytych butelek, puszek, kartonów itp. Do wygrania są urządzenia multimedialnie, takie jak bezprzewodowe słuchawki dokanałowe i smartbandy!

W ramach konkursu ocenie podlegać będą wszystkie zdjęcia prac nadesłane pocztą elektroniczną na adres: konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS RECYKLING oraz materiały dostarczone bezpośrednio do siedziby Wykonawcy (Grupa Enjoy Media) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. 512 951 051). Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę. W przypadku niepełnoletnich uczniów pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia może wysłać jego przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel placówki, do której uczęszcza nastolatek. Prace przyjmujemy do 19 czerwca br.

Celami konkursu są m.in. nauka ponownego wykorzystywania niepotrzebnych przedmiotów, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz poszerzanie wiedzy z zakresu segregacji odpadów.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Do pobrania (pliki PDF):

1. Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszenia

 

Plakat konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych