W związku z powtarzającymi się informacjami o przypadkach kradzieży pojemników na terenie miasta Bydgoszczy, prosimy o zgłaszanie takich sytuacji do Biura Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl.