29 lutego 2016 r. ProNatura ostatecznie odebrała Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy od włoskiego wykonawcy. Tym samym przekazał on instalację do użytkowania Spółce.

 

31 marca 2008 r. rozpoczęto realizację przełomowej dla gospodarki odpadami w Bydgoszczy i regionie inwestycji – budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Koszt Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie unijne wyniósł: 522 571 276 zł (w tym kwota unijnego wsparcia to 255 773 152 zł). 26 listopada 2015 r. po 787 dniach od wbicia pierwszej łopaty uroczyście przecięto wstęgę, symbolicznie oddając instalację do użytku. Natomiast 29 lutego 2016 r. Spółka przejęła do eksploatacji ZTPOK.

ZTPOK to instalacja nowoczesna, spełniająca kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczna dla ludzi i środowiska. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię, zamieniając ją na prąd i ciepło. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej wyniosła prawie 310 tys. MWh, a energii cieplnej ponad 2,5 miliona GJ. Łączna moc cieplna jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK wynosi 27,7 MW z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni wynosi aż 19 tys. m2, a poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce. W Zakładzie utylizowane są niesegregowane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Warto przypomnieć, że wydajność nominalna bydgoskiej instalacji wynosi 180 tys. Mg odpadów rocznie. 

     Bydgoski nowoczesny system gospodarki odpadami, którego ostatnim i najważniejszym ogniwem jest Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, przyciąga uwagę różnych grup wiekowych, zawodowych, przedstawicieli instytucji, innych miast, a nawet innych krajów. Przez ostatnich pięć lat na terenie instalacji odbywały się nie tylko ekolekcje z udziałem uczniów i studentów, ale także zwiedzały ją m.in. grupy gości z zagranicy, dziennikarze, przedstawiciele władzy lokalnej i krajowej czy reprezentanci różnych branż, w tym odpadowej i ekologicznej. ZTPOK stało się również miejscem kilku nietypowych inicjatyw, było m.in. obiektem plenerów fotograficznych, znalazły się tu wystawy prac fotograficznych uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, którzy wcześniej fotografowali ekoelektrociepłownię, a także wystawa poświęcona rekonstrukcji zabytkowej śmieciarki przez Spółkę, to tu kilka lat pod rząd stałą nietypowa bożonarodzeniowa choinka zbudowana z butelek PET, a w 2019 r. budynek w sezonie świątecznym oświetlony był specjalną iluminacją widoczną z daleka, wreszcie na terenie Zakładu swój dom znalazła Odessa, czyli pierwszy przygarnięty przez ProNaturę pies ze schroniska dla zwierząt, czym zapoczątkowana została akcja „Pies w biurze”.

- Realizacja tej inwestycji była wielkim wyzwaniem nie tylko dla ProNatury, ale i dla Bydgoszczy, bo staliśmy się wzorem dla innych miast. Budowa była rekordowa pod wieloma względami. Instalacja pracuje codziennie, dlatego każdego dnia tworzymy piękne karty historii branży odpadowej. Niemniej dziś warto raz jeszcze podziękować wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w jej powstanie oraz Mieszkańcom za tak duże zainteresowanie - mówi Konrad Mikołajski, prezes Zarządu ProNatury.