W dniu 30 marca 2012 roku ProNatura ogłosiła przetarg na realizację edukacji ekologicznej w ramach projektu budowy spalarni odpadów.

W dniu 30 marca 2012 roku ProNatura ogłosiła przetarg na realizację edukacji ekologicznej w ramach projektu budowy spalarni odpadów.

Kampania edukacyjna ukierunkowana będzie przede wszystkim na popularyzowanie selektywnej zbiorki u źródła i recyklingu. Potrwa do września 2015 roku.  W tym czasie m.in., ponad 300 szkół w Bydgoszczy, Toruniu i regionie odwiedzi specjalny eko-bus, wyposażony w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i stanowiska badawcze. Wiedzę z eko-lekcji sprawdzą ekologiczne konkursy. Szkolenia czekają również samorządowców, urzędników i nauczycieli z gmin objętych projektem. Temat ochrony środowiska pojawi się w mediach i specjalnym serwisie internetowym.

Ponadto w ramach Projektu zostanie przeprowadzona również kampania promocyjno-informacyjna. W dniu 23 marca 2012 roku spółka wybrała wykonawcę odpowiedzialnego za jej realizację. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Mostostal Warszawa S.A.  - Kampania  ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, co jest ważne w przypadku inwestycji nie realizowanych dotąd w kraju, a takimi są spalarnie odpadów. – mówi Marcin Janczylik, rzecznik bydgoskiej spółki. - Zdaniem ekspertów, to w dużej mierze z niewiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w Europie w tego typu obiektach,  wynika  opór społeczny.  Dlatego z rzetelną informacją o projekcie, termicznym przekształcaniu odpadów, chcemy dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców regionu m.in. poprzez interaktywny serwis internetowy, konferencje, spotkania, media. Działania informacyjne i edukacyjne umożliwiają zaangażowanie wielu środowisk, w tym m.in.  mieszkańców, organizacji ekologicznych, lokalnych  samorządów, środowisk akademickich – wyjaśnia Janczylik.