W dniu 20 kwietnia br. podpisana została umowa na działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu budowy spalarni odpadów.

W dniu 20 kwietnia br. podpisana została umowa na działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu budowy spalarni odpadów.

Umowa została podpisana między Spółką ProNatura,a Mostostal S.A., firmy która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę kampanii. Działania promocyjne i informacyjne, obowiązkowe dla projektów dofinasowywanych ze środków unijnych,  realizowane będą do września 2015 roku.  - Kampania  ma służyć podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, co jest ważne w przypadku inwestycji nie realizowanych dotąd w kraju, a takimi są spalarnie odpadów. – mówi Marcin Janczylik, rzecznik bydgoskiej spółki. - Zdaniem ekspertów, to w dużej mierze z niewiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w Europie w tego typu obiektach,  wynika  opór społeczny.  Dlatego z rzetelną informacją o projekcie, termicznym przekształcaniu odpadów, chcemy dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców regionu m.in. poprzez interaktywny serwis internetowy, konferencje, spotkania, media. Działania informacyjne i edukacyjne umożliwiają zaangażowanie wielu środowisk, w tym m.in.  mieszkańców, organizacji ekologicznych, lokalnych  samorządów, środowisk akademickich – wyjaśnia Janczylik.

Oferta Mostostal S.A. spełnia wymagane przez Zamawiajacego m.in. warunki wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji w osatnich 3 latach minimum dwóch kampanii promocyjno-informacyjnych o łącznej wartości 1 500 000,00 zł, w tym jednej dotyczącej projektu inwestycyjnego.