Radni Rady Miasta Bydgoszczy zgodzili się na poręczenie przez miasto preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW na budowę spalarni odpadów.

Na sesji 21 marca 2012 roku, radni przyjęli dwie uchwały dotyczace poręczenia pożyczek: 180 873 640,00  zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 38 887 840,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Zaangażowanie finansowe miasta jest minimalne - tłumaczył Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta. - Wskaźniki zadłużenia nie zmienią się ponieważ wlicza się do nich tylko wysokość rocznej raty. Nie ma zatem zagrożenia dla miejskiej kasy z tytułu spłaty tych zobowiązań - wyjaśniał.

Ponadto NFOŚiGW zadeklarował, że po uruchomieniu instalacij możliwe jest odstąpienie od poręczenia pożyczki.

- Najbardziej do słuszności budowy spalarni przekonała mnie deklaracja zakupu zakładu przez jedną z firm z sektora gospodarki odpadami, działającą w Bydgoszczy. Nie ma lepszej rekomendacji w biznesie. - mówił na sesji skarbnik miasta.

O koniecznosci budowy spalarni i funckjonowaniu tego typu obiektów w Europie mówili, podczas sesji, zaproszeni przez Prezydenta Bydgoszczy goście: dr Tadeusz Pająk, z-ca Kierownika Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Gunnar Haglund, Radca Ambasady Szwecji, ekspert w dziedzinie energii i ekologii.