Rozwiać wątpliwości mieszkańców, dotyczące budowy spalarni odpadów. Taki cel przyświecał uczestnikom spotkania, które odbyło się 20 lutego br. w Łęgnowie.

Rozwiać wątpliwości mieszkańców, dotyczące budowy spalarni odpadów. Taki cel przyświecał uczestnikom spotkania, które odbyło się 20 lutego br. w Łęgnowie.

- Zaproponowałam to spotkanie, bo kilka spraw dotyczących spalarni niepokoiło mieszkańców - mówi Renata Gazda, Przewodnicząca Rady Osiedla Łęgnowo. -  Wiemy, że ta inwestycja powinna być. Uważam, że w pewnej mierze nasze obawy i niepokoje zostały rozwiane. My nie byliśmy przeciw tej inwestycji, co najwyżej niepokój budził jej rozmiar. Uważam, że nie ma zagrożenia - podsumowuje.

W dyskusji wzięli udział  przedstawiciele Rad Osiedli Łęgnowo i Łęgnowo Wieś, Grażyna Ciemniak - Zastępca prezydenta Bydgoszczy, Krzysztof Jankowski - Wiceprezes Spółki ProNatura oraz zewnętrzni eksperci związani z realizacją inwestycji.

- Naszą wspólną troską powinno być zbudowanie spalarni, aby wokół Bydgoszczy nie rosły kolejne góry śmieci. Cieszę się, że uczestnicy spotkania w Łęgnowie rozumieją ten problem. Sama dyskusja była bardzo merytoryczna - ocenia Grażyna Ciemniak, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

Pytania zadawane przez mieszkańców dotyczyły m.in. technologii spalania, bezpieczeństwa instalacji i monitoringu jej funkcjonowania.  - Nie ma mowy o żadnych przykrych zapachach. Poziom emisji zaś poszczególnych związków będzie znacznie niższy od obowiązujących zgodnie z prawem norm. Ponadto będzie on podlegał 24-godzinnej kontroli, a wyniki udostępniane online dla wszystkich zainteresowanych - zapewniał Wiceprezes ProNatury.