Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenia projekt budowy spalarni dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitalnego.

Małgorzata Skucha - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenia projekt budowy spalarni dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitalnego.