Miasto Bydgoszcz oraz ProNatura zapraszają dzieci i młodzież wraz z nauczycielami na lekcje ekologiczne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą dlaczego odpady komunalne powstające w domach należy zbierać selektywnie, a także w jaki sposób należy segregować odpady na terenie Bydgoszczy. W trakcie lekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z poszczególnymi etapami przetwarzania odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów oraz zobaczą co powstaje po procesie przetwarzania odpadów czy recyklingu tych odpadów.

Przy okazji zwiedzą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i zobaczą jakie odpady problemowe można tam przywozić.

Chętne grupy można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@pronatura.bydgoszcz.pl

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZAJĘĆ NA TERENIE PSZOK:

Czas zajęć: ok 1 h.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników, które jednocześnie mogą zwiedzać PSZOK nie może przekroczyć 25 osób, a wiek uczestników zajęć nie może być niższy niż 6 lat.

Miejsce: ul. Inwalidów 15 w Bydgoszczy. Dysponujemy parkingiem dla autobusów.

Więcej informacji na temat prowadzonej przez ProNaturę edukacji ekologicznej, w tym zwiedzania bydgoskiej ekoelektrociepłowni i wizyt mobilnego laboratorium w przedszkolach, można zaleźć w zakładce "Edukacja ekologiczna".