Bydgoska ekoelektrociepłownia, "Ogrody Muzyków" w Toruniu czy punkt widokowy Parku Narodowego Borów Tucholskich - między innymi te inwestycje zrealizowane w regionie dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odwiedzili dziennikarze z całej Polski. Temat wyjazdu studyjnego to „Ekologia wiedzy i dobrych praktyk”.

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy powstał w 2016 r., ale ciągle budzi ogromne zainteresowanie w całej Polsce. Instalacja została zaprezentowana w środę 18 września przez NFOŚiGW przedstawicielom ogólnopolskich mediów, jako przykład ekologicznego i nowoczesnego projektu.

Szczegóły dotyczące inwestycji i informacje techniczne zaprezentował Piotr Kurek, kierownik biura promocji i komunikacji społecznej ProNatury. Dziennikarze mogli też na własne oczy zobaczyć jak pracuje instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

Goście mogli przekonać się, że ZTPOK to ekologiczna instalacja, w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, odpady powstałe po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz, Toruń wraz z okalającymi gminami. Instalacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach energię zamieniając ja na prąd i ciepło. Co ważne, zastosowana technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska niż przewidują to dopuszczalne normy.

Projekt „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obsz­aru Metropolitalnego” współfinansowany był z Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

ZOBACZ materiał TVP z wyjazdu.