W Bydgoszczy uczestnicy ogólnopolskiej konferencji pt. „Rozbudowa i modernizacja Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych” rozmawiali o tym, jak sprawnie zarządzać tymi obiektami, zwłaszcza w kontekście ich rozbudowy i modernizacji. W czwartek 25 kwietnia goście zobaczyli Zakład Gospodarki Odpadami należący do ProNatury.

 

Pierwszy dzień poświęcony był referatom oraz dyskusjom panelowym. Swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne, jak i praktyczne czy finansowe. Rozmawiano m.in. o wpływie aktów prawnych na funkcjonowanie i koszty RIPOK, środkach na finansowanie ZZO, rozbudowie i modernizacji RIPOK – koszty a efektywność, optymalizacji kosztów działalności RIPOK czy konsekwencjach niedostosowania zakładów do wymagań BAT i rozporządzeń odpadowych.

Drugiego dnia uczestnicy zobaczyli Zakład Gospodarki Odpadami należący do ProNatury. W jego skład wchodzi m.in. Stacja Segregacji Odpadów, czyli jedna z kluczowych instalacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. Uruchomiona w 2003 roku Stacja jest zasadniczym ogniwem procesu odzysku odpadów opakowaniowych dla miasta Bydgoszczy. Od 1 stycznia 2016 r. do SSO trafiają tylko odpady ze zbiórki selektywnej. W związku ze zmianą rodzaju odpadów w 2018 r. została wykonana modernizacja sita obrotowego. Celem tej ważnej dla Spółki inwestycji było podniesie efektywności w procesie wysortu surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Goście konferencji zobaczyli również kompostownię na odpady ulegające biodegradacji. To najnowsza instalacja zlokalizowana przy ul. Prądocinskiej 28. Na nawóz powstały w Kompostowni składają się odpady o kodach 20 02 01 oraz 02 01 03, a mianowicie odpadowa masa roślinna oraz odpady ulegające biodegradacji.

Organizatorem konferencji była firma Ekorum.

 

ZOBACZ galerię zdjęć z wizyty.