W najnowszej edycji prestiżowego rankingu Gazele Biznesu spółka ProNatura zajęła wysokie 11. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz 191. w kraju. Jest to więc dla nas duże wyróżnienie.

             

„Gazele Biznesu” to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.  Projekt realizowany jest przez dzienniki ekonomiczne należące do grupy wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik "Puls Biznesu", nieprzerwanie od 2000 roku.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2015, 2016 i 2017.
O tytuł Gazeli Biznesu 2018 mogły ubiegać się firmy, które spełniły poniższe kryteria:
•    rozpoczęły działalność przed rokiem 2015 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś
•    w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
•    w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży
•    w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowały straty
O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2017 vs. 2015).”

Źródło: https://www.pb.pl/gazele/

 20190412 110843