Z myślą o ekologii

Prosimy o właściwą segregację - zbliża się okres odbioru odpadów zielonych!!!

Zgodnie z obowiązującym w mieście REGULAMINEM, 15 kwietnia rozpoczyna się okres odbiorów odpadów zielonych z Państwa posesji. Odbiory odpadów realizowane będą zgodnie z obowiązującymi harmonogramami odbiorów, które zostały dostarczone mieszkańcom pod koniec 2016 roku. Harmonogramy te można również odnaleźć TUTAJ

Pojemniki, do których wrzucono odpady niewłaściwe, w dniu ich odbioru oznaczane są przez pracowników ProNatury informacją o nieprawidłowej segregacji. Opróżnienie takiego pojemnika nie może się wtedy odbyć w terminie wskazanym w harmonogramie dla danej frakcji, lecz w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych z posesji, na której usytuowany jest pojemnik z informacją o niewłaściwej segregacji odpadów.

W  celu uniknięcia zalegania odpadów w pojemnikach ze stwierdzoną niewłaściwą ich segregacją, zwłaszcza w okresie Świąt Wielkanocnych, uprzejmie prosimy o weryfikację zawartości wystawianych przez Państwa pojemników do odbioru!!!