Z myślą o ekologii

Tytuł został nam przyznany w uznaniu za „uruchomienie z sukcesem, a następnie eksploatację nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

Zdaniem Kapituły Programu, godne wyróżnienia jest uporządkowanie i organizacja systemu gospodarki odpadami w związku z koniecznością dostosowania systemu na terenie objętym przedsięwzięciem do kryteriów zarówno krajowych, jak i europejskich.
Symbol 2017 to program prowadzony od 7 lat przez redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Monitora Biznesu”, ukazującego się z „Rzeczpospolitą”. Kategoria EkoSymbol wyróżnia przedsięwzięcia związane z ekologią i dbałością o środowisko naturalne. – Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważne są obecnie zagadanienia nie tylko stricte ekonomiczne, ale także ekologiczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, uwzględniający adaptację do zmian klimatycznych i postępującą degradację zasobów środowiskowych. Przyznając tytuły EkoSymboli chcemy doceniać wysokie standardy ochorny środowiska, ekologię technologii produkcji, minimalizowanie nagatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz kształtowanie „ekowizerunku”– informują organizatorzy programu, działającego pod patronatem Inspekcji Ochrony Środowiska, TüV NORD oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej gali  w dniu 24 listopada br. w Katowicach.
- Cieszę się z wygranej ProNatury. To zasługa wspaniałego zespołu i naszej wspólnej pracy. To także sukces Bydgoszczy, która coraz częściej wskazywana jest w Polsce jako wzorowy przykład rozwiązań w tzw. sektorze komunalnym - mówi Konrad Mikołajski, prezes zarządu ProNatury.

 

EkoSymbol 2017 GŁÓWNYlist grat ekosymbol 2017