Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 15 lipca 2011 roku ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli Polsce na dogonienie europejskich standardów.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli Polsce na dogonienie europejskich standardów.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska reforma gospodarki odpadami komunalnymi, zakładająca przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom, zakłada możliwość oddania wszystkich rodzajów odpadów i konkurencyjność na rynku dzięki przetargom.

Dzięki zmianom w ustawie mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Nowy system zakłada, że to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. System, w którym samorząd lokalny zarządza odpadami obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.

Resort środowiska podkreśla, że samorządy dzięki znowelizowanej ustawie zyskują narzędzia do realizacji obowiązków dbania o czystość i porządek na ich terenie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały gminie możliwości realnego egzekwowania płacenia za śmieci czy ich właściwego zgodnego z prawem zagospodarowania. W efekcie śmieci nielegalnie były wyrzucane do lasów czy rowów.

 Przewidywane wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.