Umowa z PKO BP S.A. na obsługę bankową projektu budowy spalarni popdpisana.

7 kwietnia 2011 roku w siedzibie ProNatury podpisana została umowa z PKO BP S.A. na obsługę kredytów odnawialnych i obsługę bankową projektu budowy spalarni,

Przedmiotem umowy jest zaciągniecie i obsługa kredytu odnawialnego do kwoty 30 mln zł w związku z realizacją projektu, na pokrycie kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług, które będzie uiszczał Zamawiający, a następnie ubiegał się o ich zwrot od właściwego organu: prefinansowanie pożyczki z NFOŚiGW, prefinansowanie kwot zobowiązań, z uwzględnieniem przepływu środków z Funduszu Spójności.  Ponadto umowa dotyczy zaciągnięcia i obsługi kredytu odnawialnego do kwoty 60 mln zł na prefinansowanie kwot zobowiązań, z uwzględnieniem przepływu środków z Funduszu Spójności  w okresie od momentu wydatkowania środków do momentu ich refundacji.

- W przypadku tej inwestycji i modelu jej finansowania nie musimy korzystać z wysokooprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Kredyt odnawialny w PKO BP to nic innego jak popularny debet w koncie, z którego korzysta nie jeden Kowalski w Bydgoszczy. ProNaturze umożliwi on płynność finansową, ponieważ wsparcie unijne oraz środki z NFOŚiGW są wypłacane w formie transz, po uprzednim przedstawieniu faktur i wydatków. Część z nich pokryjemy ze środków własnych, część, jeśli zajdzie taka potrzeba, z debetu. Kiedy transze unijne spłyną, automatycznie spłacamy debet – wyjaśnia Janusz Bordewicz, wiceprezes ProNatury - koordynator projektu budowy spalarni.

Jednocześnie PKO Bank Polski poprowadzi obsługę bankową spółki ProNatura w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- Od wielu lat PKO Bank Polski jest ważnym partnerem sektora publicznego. Współpracując z wieloma samorządami dążymy do wypracowania najlepszych rozwiązań produktowo-technologicznych i zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie depozytowo-transakcyjnym oraz kredytowym. Bydgoszcz jest jednym z naszych klientów, któremu staramy się oferować produkty zaspokajające aktualne potrzeby związane z realizacją różnorakich przedsięwzięć - podkreśla Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego.

Umowa z bankiem to kolejny krok w realizacji spalarni. Dzięki inwestycji Toruń i Bydgoszcz będą miały wspólny system gospodar­ki odpadami zgodny z surowymi wymogami UE. Do 2015 w ramach projektu powstanie stacja przeładunkowa w Toruniu, kompostownia odpadów w Bydgoszczy, zakład termicznego przetwarzania odpadów w Bydgoskim Parku Przemysłowym wraz z sieciami przyłączowymi. Spalarnia rozwiąże nie tylko problem składowania odpadów, ale będzie również źródłem zielonej energii. Podczas procesu utylizacji śmieci wyprodukowany zostanie prąd zabezpieczający w pełni potrzeby inwestorów BPP. Bydgoska instalacja produkować będzie także 124 000 MWh ciepła, niemal całkowicie zabezpieczając potrzeby miasta poza okresem grzewczym.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 509 mln złotych netto. 339.600.000 zł netto na jej realizację pochodzić będzie ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Ponadto preferencyjnej pożyczki w kwocie 158.800.000 złotych netto udzieli Inwestorowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Około 10 mln złotych netto wyniesie wkład własny ProNatury.