Projekt budowy spalarni nagrodzony został statuetką "Eko projekt" podczas Regionalnego Forum Ekologicznego.

Budowa spalarni  jednym z najlepszych projektów ekologicznych w regionie. Inwestycja realizowana przez ProNaturę została nagrodzona statuetką "Eko projekt" podczas Regionalnego Forum Ekologicznego.

28 października 2010 roku, podczas Regionalnego Forum Ekologicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Rozwoju Kujaw i Pomorza oraz Uniwersytet Kazmierza Wielkiego, kapituła konkursowa przyjżała się 21 inwestycjom proekologicznym realizowanym w poszczególnych gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród nich profesorowie UKW wyróżnienili tytułami i statuetkami  "Eko gmin" projekty samorządowców z Szubina, Koronowa i Kowalewa Pomorskiego. Uznanie kapituły zdobył także projekt budowy spalarni dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. - O przyznaniu nagrody za przedsięwzięcie realizowane przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. zdecydowały takie czynniki jak szeroki zakres oddziaływania inwestycji, jej innowacyjność i znaczący wpływ na ochronę środowiska po przez ograniczenie składowania odpadów, produkcję zielonej energii przy bardzo niskiej emisyjności - wyjaśnia Mieczysława Brzezińska, członk jury.

Spalarnia ma zacząć przyjmować pierwsze odpady do unieszkodliwiania w 2014 roku. W ramach projektu wybudowana zostanie również nowoczesna kompostownia w Bydgoszczy na odpady biodegradowalne oraz stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu.