Istotnym elementem działalności ProNatury jest przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dlatego we wtorek 20 czerwca br. na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy odbyły się zaplanowane ćwiczenia ratowniczo-gaśniczo-ewakuacyjne z udziałem pracowników Spółki oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Celem ćwiczeń na terenie placu rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych było sprawdzenie skuteczności przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej i ratowniczo-gaśniczej w sytuacji wystąpienia pożaru na terenie ZGO, zweryfikowanie współpracy między pracownikami Spółki zaangażowanymi i wyznaczonymi do prowadzenia akcji, kontrola współdziałania między Kierującym Akcją Ratowniczą (KAR) ze strony Spółki a Kierującym Działaniami Ratowniczymi (KDR) ze strony Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, jak również analiza funkcjonowania sprzętu gaśniczego, urządzeń ochrony ppoż. i środków łączności.

Ćwiczenia trwały godzinę i przebiegły pomyślnie.

IMG 20230620 125805

IMG 20230620 125901

IMG 20230620 125914

IMG 20230620 125943