ProNatura została uhonorowana Srebrnym Dyplomem 30-lecia Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast za wieloletni udział w działalności tej organizacji.

Podczas jubileuszowej uroczystej gali zorganizowanej w czasie 60. zjazdu stowarzyszenia uczestnikom zostały wręczone okolicznościowe medale i dyplomy oraz wyróżnienia za szczególną aktywność w działalności organizacji i rozwijaniu polskiej gospodarki odpadami. W gronie firm, które otrzymały nagrodę znalazła się spółka ProNatura.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy, jednocześnie gratulując Krajowemu Forum 30. lat owocnej działalności.

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast  jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.

Dyplom