Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z o.o. organizuje konkurs polegający na recytacji wierszyka na temat segregacji odpadów i jego utrwalenie w formie wideo. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych działających na terenie Bydgoszczy. Do wygrania są urządzenia multimedialnie, takie jak głośniki oraz klocki LEGO.

Aby zawalczyć o nagrodę wystarczy, że uczeń nagra, jak samodzielnie recytuje wierszyk na temat segregacji odpadów. Celami konkursu są m.in poszerzenie wiedzy z tego zakresu czy promowanie zachowań sprzyjającym środowisku.

Wierszyk należy nagrać i przesłać w formacie .mp4 na adres mailowy konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS RECYTACJA. Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. W imieniu dziecka pracę konkursową zgłasza jego przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel placówki, do której uczęszcza dziecko. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 23 marca 2022 r. Rozwiązanie konkursu nastąpi 24 marca.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacja do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Załączniki:

-        Regulamin konkursu

-        Karta zgłoszenia

 

plakat konkurs2