Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z.o.o organizuje konkurs na przygotowanie pracy zachęcającej do segregacji odpadów. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII ze szkół podstawowych działających na terenie Bydgoszczy, a do wygrania są urządzenia multimedialnie, takie jak tablety i słuchawki. 

Aby powalczyć o jedną z nich należy wykonać pracę plastyczną, na której zostanie zamieszczone autorskie hasło zachęcające do segregacji odpadów. "W zamieszczonym haśle musi pojawić się kolor jednego z pojemników na śmieci stosowanego zgodnie z zasadami Jednolitego Systemu Organizacji Odpadów (tj. niebieski, zielony, żółty, brązowy, czarny). Praca ma pomóc w nauce zasad segregacji odpadów wśród uczniów szkół podstawowych oraz zwiększeniu świadomości mieszkańców Miasta Bydgoszczy na temat segregacji śmieci." - czytamy w regulaminie konkursu. 

Może to zatem być rysunek, wycinanka, praca malarska, kolaż czy grafika komputera. W przypadku pracy wykonanej ręcznie należy zrobić jej skan lub zdjęcie i przesłać plik drogą mailową, gdyż w ten sposób przyjmowane są zgłoszenia. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę, którą w jego imieniu powinien wysłać rodzic wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Prace można przesyłać na adres konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS SEGREGACJA. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia br. Rozwiązanie konkursu oraz wręczenie nagród ma nastąpić jeszcze przed świętami. 

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacja do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

POBIERZ:

Kartę zgłoszenia

Regulamin konkursu

Plakat