ProNatura podpisała umowę z firmą Sutco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na dostawę maszyn i urządzeń w ramach Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

Dostawa maszyn i urządzeń

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów, która zostanie zlokalizowana w nowej hali sortowni oraz połączona z linią istniejącą.

Rozbudowa hali sortowni odpadów selektywnie zebranych o nowy obiekt dedykowany specjalnie dla tych odpadów ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych z podziałem na kilkanaście frakcji materiałowych przy uwzględnieniu wysokiej przepustowości i skuteczności sortowania odpadów.

Wartość umowy to 55 337 700,00 zł brutto.

Inżynier Kontraktu

Nieco wcześniej, bo 7 lipca br. podpisana została także umowa na usługę Inżyniera Kontraktu w ramach tego samego Projektu. Zawarta została z konsorcjum firm: B-ACT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz EKOCENTRUM – wrocławski ośrodek usług ekologicznych z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad realizacją kluczowych Zadań w ramach Projektu – Zadania nr 1 – budowa hali oraz Zadania nr 2 – Dostawa maszyn i urządzeń, a także koordynacja robót oraz towarzyszących im usług i dostaw w ramach przedsięwzięcia.

Wartość tej umowy wynosi 595 320,00 zł brutto.

Wartość całkowita inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Stacji Segregacji Odpadów wynosi 97 985 396,02 zł brutto i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.