Wizytą techniczną w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych reprezentanci firm z branży odpadowej z całej Polski rozpoczęli 57. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Jarosław Bańkowski, wiceprezes ProNatury przedstawił gościom, jak działa ekoelektrociepłownia, czyli instalacja, która stanowi istotne ogniwo w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami Bydgoszczy i okolicznych gmin, wytwarzając ze śmieci energię elektryczną i cieplną dla mieszkańców.

- Cieszę się, że to ważne spotkanie poświęcone gospodarce odpadami rozpoczęło się wizytą w naszej instalacji. To wielkie wyróżnienie dla ProNatury, która stała się jedną z wiodących polskich marek w branży, a nasza pozycja na krajowym rynku jest już mocno utrwalona. Zapracowaliśmy na nią m.in. dzięki prowadzeniu ZTPOK, który jest niezwykle ważny dla regionu i ciągle spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Podpatrują nas oraz stawiają za przykład inne polskie miasta, stąd ta wizyta - mówi Jarosław Bańkowski, wiceprezes spółki ProNatura.

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze. Członkami-założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38 zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich.