Od 1 czerwca 2020 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jasinieckiej 7a w Bydgoszczy.

Przypomnijmy, że PSZOKI zostały zamknięte w dniu 16 marca 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa, a 20 kwietnia 2020 r. przywrócono funkcjonowanie Punktów przy ul. Inwalidów oraz Ołowianej. Tym samym od 1 czerwca, wszystkie PSZOKi będą już funkcjonowały w normalnym wymiarze godzinowym.

Punkty czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępnych jest TUTAJ.